اٌرگانی باکس

ارگانی باکس دومین تیم مجموعه سرویس باکس مستقر در کارخانه نوآوری آزادی است که در زمینه پیمانکاری خدمات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها، ارگانها و کارفرمایان در کشور فعالیت می نماید.

مجموعه سرویس باکس توانسته است با بهره گیری از 4 رشته: میکروبیولوژی-مهندسی شیمی-مهندسی معماری و مکانیک،علم مهندسی بهداشت و نظافت محیط را در کشور پایه گذاری و بومی سازی نماید. به این جهت قادر خواهد بود تیم های عملیاتی و خدماتی خود را تا سطح مهندسی آموزش دهد و با بهره گیری از ترکیبات شیمیایی منحصر به فرد خود و نوین ترین ابزارهای روز دنیا به کارفرمایان خود تخصصی ترین خدمات را با بالاترین راندمان و کیفیت ارائه نماید.
تعلیم و تطبیق نیروهای اعزامی با فرهنگ سازمانی کارفرما باعث میگردد که کارفرمایانی که دغدغه تشخص و اعتبار پرسنل خود را دارندبا آسودگی خاطر و اطمینان کامل از این مجموعه، تأمین نیروی انسانی نمایند، ضمن آنکه کنترل عملکرد نیروی اعزامی و آموزش مجدد در صورت نیاز توسط خود ارگانی باکس، از دیگر خدمات این تیم می باشد.

برخی از مشتریان سازمانی ما

     خدمات ارائه شده به مشتریان سازمانی:
✔️ تأمین نیروی انسانی خدمات نظافتی
✔️ تأمین نیروی انسانی پذیرایی و مهمانداری
✔️ تأمین نیروی انسانی باریستا و کافی من
✔️ تأمین نیروی انسانی جهت اور تاسیساتی
✔️ تأمین نیروی انسانی برج های نوساز
✔️ تأمین نیروی انسانی جهت جابجایی
تامین نیروی انسانی سازمانی: 
    ✔️ مجتمع ها
   ✔️ نمایشگاه ها
   ✔️ برگزاری سمینارها 
   ✔️ ساختمان ها و برج های تازه ساخت   

با ما در ارتباط باشید


تهران، کارخانه نوآوری آزادی کارگاه هفت و هشت

شماره تماس:

021-91001394

info@servicebox.me

فهرست
.