اٌرگانی باکس

تامین نیروی انسانی از مهمترین دغدغه های شرکت ها و نهادها می باشد ،سرویس باکس در این راستا با ارائه خدمات تامین نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص فر آیند دسترسی به این خدمات را برای شما عزیزان تسهیل نموده است.

تامین نیروی انسانی سازمانی:

✔️ ادارات

✔️ مجتمع ها

✔️ نمایشگاه ها

✔️ برگزاری سمینارها

و غیره

خدمات ارائه شده به مشتریان سازمانی:

✔️ تامین نیروی انسانی خدمات نظافتی

✔️ تامین نیروی انسانی پذیرایی و مهمانداری

✔️ تامین نیروی انسانی باریستا یا کافی من

✔️ تامین نیروی انسانی جهت امور تاسیساتی

✔️ تامین نیروی انسانی جهت جابجایی

 و غیره

برخی از مشتریان سازمانی ما

فهرست
.