ورود یا ثبت‌نام

×
کد تاییدیه معتبر نمی‌باشد.

برای ورود یا ثبت‌نام لطفا شماره همراه خود را وارد کنید

لطفا کد پنج رقمی ارسال‌شده به شماره را وارد کنید.

لطفا مشخصات فردی خود را وارد کنید.


ثبت سفارش نظافت شرکت یا محل کار آیتمی

نظافت شرکت آیتمی

جزییات پیش از سفارش نظافت شرکت آیتمی :

سرویس دیوارشویی و پاک کردن شیشه‌ها توسط نیروی آقا انجام می‌شود.

در صورتی که سرویس درخواستی شما بیشتر از ساعت ۲۱ به‌ طول بیانجامد، هزینه برگشت سرویسیار اعزامی تا سقف 40 ‌هزار تومان بر عهده‌ی شما(مشتری) خواهد بود.

نظافت بر اساس آیتمی به صورت کنتورات می باشد و سرویسیار بعد از اتمام کار محل کار را ترک می کند.

فهرست
.