[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”70*100″ smart_fs=”true” id=”cz_14796″ sk_overall=”padding-top:20px;” image_as_icon=”4396″ sk_icon_before=”margin-top:5px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL”]

چرا انتخاب ما؟

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_32965″]

با توجه به سبک جدید زندگی و درگیری های روزمره دریافتیم ما آدم های هستیم که میان ایفای نقش های زیاد زندگی گم شده ایم،فهمیدیم به تنهایی نمی توان از پس کارها بر آمد و با درک احساس نیاز به کمک گرفتن در زندگی روزمره خودمان نیازهای دیگران برایمان ملموس گردید با رشد کسب و کارهای جدید و استفاده از اینترنت برای پاسخ به نیازهای روزمره،در این مسیر حرکت کردیم تا به عنوان یک کسب و کار نو پا،کارمان را با عنوان پاکی تاپ شروع کرده وبه این ترتیب هر روز به دنبال شناخت نیاز شما عزیزان و یافتن راه حلی برای آنها باشیم پاکی تاپ را برای آسایش مردمان این سرزمین قرار دادیم تا در دنیای پر مشغله امروزی ،کمک افرادی باشد که می خواهند برای خود وقت بخرند ،وقتی که برای نظافت،پذیرایی،آشپزی،کارهای فنی و تاسیساتی وهر نیاز دیگری که از تخصص شما عزیزان خارج است می تواند به ایجاد لحظه های خوش و تکرار نشدنی اختصاص یابد با توجه به شرایط اقتصادی که دردیست مشترک ، عزم خود را جزم نموده تا نقشی درخور، جهت اشتغالزایی و کارآفرینی افراد کم بضاعت این سرزمین داشته باشیم درتمامی مراحل این مسیر بر کیفیت کارها نظارت داریم و همواره به دنبال جلب اعتماد و یافتن راه کاری تازه برای مشکلات روزمره شما هستیم و ذره ای از این مسیر دور نخواهیم شد هدف ما برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر ادامه خواهد داشت و قدم هایمان برای رسیدن به بالاترین سکوی خدماتی استوار و رو به جلو خواهد ماند.

 

،،،،،،،،به امید همراهی شما عزیزان تیم پاکی تاپ

[/cz_title][cz_gap height=”1px” id=”cz_98538″]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_40102″ image=”731″ sk_css=”box-shadow:0px 10px 60px rgba(236,47,43,0.2);z-index:0;” sk_css_tablet=”margin-top:60px;”][/cz_image][cz_gap height=”1px” height_tablet=”30px” id=”cz_96262″]
[cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” height_mobile=”60px”]
[vc_text_separator title=” ما چگونه کار می کنیم ؟” color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_class=”font24″]

[cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” height_mobile=”60px”]
[cz_gap height=”70px” height_mobile=”80px”][cz_image size=”thumbnail” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_74322″ image=”1249″ sk_css=”padding-bottom:30px;”][/cz_image][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_58850″ sk_overall=”color:#ffffff;”]

پاکی تاپ، یک نام با چندین تخصص

[/cz_title][cz_gap height=”40px”]
[cz_counter number=”7″ after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” id=”cz_20710″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;”][cz_gap height=”20px”]
[cz_counter number=”16″ after=”جایزه دریافتی” position=”tac cz_2rows” delay=”1″ id=”cz_37894″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;”][cz_gap height=”20px”]
[cz_counter number=”150″ after=”نیروی فعال” position=”tac cz_2rows” delay=”2″ id=”cz_18674″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;”][cz_gap height=”20px”]
[cz_counter number=”270″ after=”پروژه کامل” position=”tac cz_2rows” delay=”3″ id=”cz_101423″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;”][cz_gap height=”20px”]
[cz_gap height=”100px”]
[cz_gap height=”70px” height_mobile=”80px”]
[cz_image id=”cz_54788″ image=”1304″ sk_css=”margin-bottom:-30px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:0px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”40px”][cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”70*100″ smart_fs=”true” id=”cz_70382″ image_as_icon=”4396″ sk_icon_before=”margin-top:5px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL”]

خدمات ما در نظافت

پاکی تاپ، یک نام با چندین تخصص[/cz_title][cz_gap height=”90px” height_tablet=”50px”][cz_progress_bar title=”نظافت منزل” number=”99%” style=”pbar3″ id=”cz_65881″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ec2f2b,#2a65a1);” sk_num=”color:#ec2f2b;”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نظافت شرکت” number=”86%” style=”pbar3″ id=”cz_63442″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ec2f2b,#2a65a1);” sk_num=”color:#ec2f2b;”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نظافت ساختمان” number=”95%” style=”pbar3″ id=”cz_94696″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ec2f2b,#2a65a1);” sk_num=”color:#ec2f2b;”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نظافت واحد خالی” number=”89%” style=”pbar3″ id=”cz_49197″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ec2f2b,#2a65a1);” sk_num=”color:#ec2f2b;”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”80px”]

[cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” height_mobile=”60px”]
[cz_gallery layout=”cz_grid_c5″ id=”cz_80359″ images=”4530,4529,4527,4528,4526,4524,4523,4525,4522,4521″]
فهرست
.