سوالات متداول

آیا شما هم سوالی دارید؟

سوالات پرتکرار از کاربران

بله، باید بدانید متخصصین پاکی باکس برای فعال شدن در سیستم می‌بایست مراحل زیر را طی کنند:

1. سابقه و سو پیشینه آنها از پلیس امنیت ناجا استعلام می‌شود.

2. گرفتن سفته از سرویس­یاران بابت ضمانت کاری

3. احراز محل سکونت

4. سطح دانش نیروی نظافتی سنجیده می‌شود و با توجه به ارزیابی به بخش آموزشی برای کامل کردن سطح تخصص اعزام میگردند

5. هر نیروی نظافتی، جهت فعال شدن و شروع به کار ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی مداوم در پاکی باکس می‌باشند و سوابق کاری آنان به دقت بررسی می‌شود.

فهرست
.